Trimestrid, õppeperioodid ja vaheajad 2020/2021. õppeaastal

 

Põhikoolis toimub hindamine kolm korda õppeaastas.

Trimestrite perioodid

I trimester 01.09.20 – 27.11.2020

II trimester 28.11.20 – 08.03.2021

III trimester 09.03.21 – 04.06.2021 (hinded välja 31.05)

 

2020/2021 õppeperioodid

I õppeperiood 01.09. – 16.10.2020

II õppeperiood 26.10. – 22.12.2020

III õppeperiood 04.01. – 19.02.2021

IV õppeperiood 01.03. – 16.04.2021

V õppeperiood 26.04. – 04.06.2021

 

2020/2021 vaheajad

19. – 25.10.20 sügisvaheaeg

23.12.20 – 03.01.21 jõuluvaheaeg

22.02 – 28.02.21 talvevaheaeg

19.04 – 25.04.21 kevadvaheaeg, v.a. 12. klass

07.06. – 31.08.21 suvevaheaeg, v.a. lõpuklassid

 

2020/2021 õppeaasta kursuste ajad gümnaasiumis

periood 1 tund nädalas 2 tundi nädalas 3 tundi nädalas 4 tundi nädalas 5 tundi nädalas
I 01.09.2020-04.06.2021 01.09.2020- 18.01.2021 01.09.2020- 27.11.2020 01.09.2020- 06.11.2020 01.09.2020- 26.10.2020
(35t) (35t) (35t) (35t) (35t)
II   19.01.2021- 04.06.2021 28.11.2020-08.03.2021 07.11.2020 18.01.2021 27.10.2020- 14.12.2020
(35t) (35t) (35t) (35t)
III     09.03.2021- 04.06.2021 19.01.2021- 29.03.2021 15.12.2020- 11.02.2021
(35t) (35t) (35t)
IV       30.03.2021- 04.06.2021 12.02.2021- 09.04.2021
(35t) (35t)
V         10.04.2021- 04.06.2021
(35t)

 

Eksamite ajad

26.04.21

12. klassi RIIGIEKSAMID

 • Eesti keele riigieksam, 19.04 kell 10:00 

 

 • Eesti keel teise keelena, kirjalik 21.04 kell 10:00
 • Eesti keel teise keelena, suuline 22.04-23.04

 

 • Inglise keele riigieksam kirjalik, 07.05 kell 10:00 
 • Inglise keele riigieksam suuline, 10.-13.05 

 

 • Matemaatika riigieksam, 21.05 kell 10:00 

 

 • Gümnaasiumi koolieksam, ??.06 kell 10:00

 

 

9. klassi LÕPUEKSAMID

 • Eesti keele lõpueksam, 28.05 kell 10:00-13:00
 • Matemaatika lõpueksam, 03.06 kell 10:00-13:00
 • Lõpueksam valikaines, 09.06 kell 10:00 (võõrkeeles suuline osa 09.-10.06)

 

 

8. klassi ja 10. klassi ÜLEMINEKUEKSAMID 24.05

 

Toimetaja: AHTI NOOR

Õppenõukogud

 

Õppeaastaks 2020/21 on planeeritud järgmised õppenõukogud

 

 • 4. jaanuar (dokumentatsiooni ülevaatus)
 • 20. aprill (dokumentatsiooni ülevaatus)
 • 2. juuni (üleminekuklassi üleviimine, täiendavale õppetööle suunamine, tunnustamine)
 • 15. juuni (lõpuklasside lõpetamine)
 • 31. august (õppeaasta lõpetamine)

 

Kõik õppenõukogud toimuvad Keila Kooli põhjamaja aulas.

Lõpuaktused

 

Vaheklasside ehk 1.-8. klasside ning 10.-11. klasside lõpuaktused toimuva reedel, 4. juunil.

Põhikooli lõpuaktus toimub neljapäeval, 17. juunil.

Gümnaasiumi lõpuaktus toimub reedel, 18. juunil algusega kell 15.00.